ขั้นตอนการเขียนใบสมัคร

ใบสมัครมีทั้งหมด 8 หน้า ถ้าเขียนผิดให้ขีดฆ่าแล้วเซ็นกำกับ

เครื่องหมาย / เป็นของคนสมัคร
เครื่องหมาย X เป็นของผู้ค้ำ
เอกสารประกอบการสมัครถ้าจะเขียนกำกับให้เขียนดังนี้
 สำหรับคนสมัคร
"ใช้สำหรับสมัครเป็นตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยเท่านั้น"
 สำหรัีบผู้ค้ำประกัน
"ใช้สำหรับค้ำประกันผู้สมัครตัวแทนมิตรแท้ประกันภัยเท่านั้น"
เอกสารพร้อมจัดส่งเป็นEMSมาที่
   บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
   295 ถนนสี่พระยา แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กทม 10500
  (แผนกตัวแทนชั้น 2 )
เอกสารการสมัครมีดังนี้
1)สำหรับผู้สมัคร
-สำเนาปชช 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
-รูปถ่าย 1 นิ้ว 2 รูป
-สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 1 ใบ
2)คนค้ำ(สามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสไม่สามารถค้ำกันได้)
-สำเนาปชช 1 ใบ
-สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ
-สลิปเงินเดือนตัวจริงหรือใบรับรองเงินเดือนตัวจริง 1 ใบ(เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
ก่อนส่งรบก่อนช่วยโทรหรือส่งไลน์มาปรึกษาเรื่องเอกสารก่อนนะครับเกรงว่าจะไม่ครบและผมจะได้ช่วยตามได้ถูกครับ
ผมเจริญชัย ตัวแทนมิตรแท้ประกันภัย โทร 0844487602
ขอบคุณครับ
  *ถ้าไม่สะดวกจะให้ผมส่งเอกสารทางไปรษณีก็ได้นะครับ
*เงี่อนไขคนค้ำถ้าเป็นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสกันค้ำกันไม่ได้*
Visitors: 109,976