มิตรแท้จริงใจเปิดเผยทุกคน

มิตรแท้ฯ มอบรางวัลพิเศษเดือน มี.ค. เพิ่มประสิทธิภาพงานสำรวจอุบัติเหตุ

02 พฤษภาคม 2013
รายละเอียด

คุณสุขเทพ จันทร์ศรีชวาลา ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท มิตรแท้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบรางวัลพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุที่สามารถปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานและเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานแผนกสำรวจอุบัติเหตุ โดยมีผู้ได้รับรางวัลประจำเดือนมีนาคม รวมทั้งสิ้น 13 ท่าน พิธีฯ จัดขึ้น ณ สำนักกรรมการผู้จัดการ ชั้น 10 อาคารมิตรแท้ประกันภัย ถนนสี่พระยา กรุงเทพฯ

 

รางวัลพิเศษในนโยบายเพิ่มประสิทธิภาพงานแผนกสำรวจอุบัติเหตุ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท มีผู้ที่ได้รับรางวัล ดังนี้

 

ประเภทที่ 1 จำนวนเงินที่เรียกร้องได้จากคู่กรณี ณ จุดที่เกิดเหตุ ณ วันที่ออกสำรวจอุบัติเหตุ ได้แก่ นายปพน แสงสี, นายอนันต์ศักดิ์ ทะนันไชย, นายอุเทน ยังให้ผล, ก๊อป พาโคกทม, นายทรงเกียรติ น้อมมณี, นายยุทธศักดิ์ ขริบแย้ม

 

ประเภทที่ 2 สัดส่วน (%) ของเลขรับแจ้งที่รถประกันภัยเป็นฝ่ายถูกเทียบกับการออกสำรวจอุบัติเหตุที่เป็นเคลมสดทั้งหมด ได้แก่ นายธนเดช มหาอมรเลิศ, นายชณัฐธนพล มณีสุรัตน์, นายธวัชชัย เคลือบมาศ, นายพสธร พลีดี, นายทรงเกียรติ น้อมมณี, นายธนภัทร การสมใจ

 

ประเภทที่ 3 จำนวนเลขเคลม Insure ที่ยุติและจ่ายสินไหมทดแทนให้คู่กรณีจากเรื่องที่นำเข้าและอนุมัติโดย Express Room (ไม่มีผู้ได้รับรางวัลประจำเดือน มี.ค. 2556)

 

ภาพที่ 1:
ภาพที่ 2:
ภาพที่ 3:
ภาพที่ 4:
ภาพที่ 5:
 

 

This website and all Content is Copyright ©2004 Mittare Insurance Pcl. Contact Center Tel.0-2640-7777

 
Visitors: 109,976